Ваш город
Наши магазины
Каталог
Связаться с нами
0 800 759 569 (бесплатно) 044 353 92 56
[email protected] Заказать вызов
Режим работы
с 8:00 до 20:00 без выходных

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


Фізична особа-підприємець Йовенко Марина Сергіївна (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань за № 2010350000000028038 від 09.08.2021р.), який здійснює продаж товарів за допомогою порталу https://aurum.in.ua/, іменований надалі «Продавець», на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Покупець», далі разом - «Сторони» укласти даний Публічний договір купівлі-продажу (далі - «Публічний договір») про наступне:

1.     ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, наділеними дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, щоб укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Публічний договір — публічний договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.3. Інтернет-магазин (далі - «САЙТ») — офіційний інтернет-магазин, що знаходиться за веб-адресою: https://aurum.in.ua/, оператором якого є фізична особа-підприємець, Коровко Ігор Миколайович, де розміщені пропозиції ПРОДАВЦЯ для покупки ТОВАРІВ.

1.4. Торгова марка «AURUM»  -  торгова марка, законним користувачем якої є фізична особа-підприємець, Коровко Ігор Миколайович.

1.5. ТОВАР - ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінних / напівдорогоцінних каменів, супутні товари в кількості, асортименті та за ціною, які представлені в інтернет-магазині на Сайті https://aurum.in.ua/.

1.6. ПРОДАВЕЦЬ - Власник сайту та/або інша юридична особа або фізична особа-підприємець, що на законних підставах розміщує на Сайті інформацію про товари і/або послуги, які можна замовити. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).

1.7. ПОКУПЕЦЬ - фізична або юридична особа, яка володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання Публічного договору.

1.8. КОРИСТУВАЧ - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власних інтересах або виступає від імені і в інтересах юридичної особи, яку вона представляє.

1.9. ЗАМОВЛЕННЯ - оформлена заявка покупця на покупку обраного на сайті ТОВАРУ, адресована ПРОДАВЦЕВІ.

1.10.       Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в даному Публічному договорі.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами даного Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.

2.2. Найменування Товару, його основні характеристики, сплав металу і його проба, маса і розмір Товару, найменування, характеристики та вага каменів, які входять до складу Товару, місце виготовлення вказують в описі кожного відповідного Товару, представленого в Інтернет-магазині.

 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням прийняття даної Оферти є Замовлення Покупця на купівлю Товару, розміщеного на сайті інтернет-магазину https://aurum.in.ua/.

3.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення на покупку Товару Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.

 

4.     ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно, шляхом натискання кнопки «купити» або оформити замовлення за номерами телефонів, які вказані на сайті інтернет-магазину. Після оформлення замовлення Продавець направляє Покупцеві повідомлення про успішне оформлення замовлення і прийняття його в обробку на зазначені при оформленні замовлення контакти.

4.2. Покупець погоджується з тим, що ціна на Товар, відкладений ним в «кошик», його асортимент і кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» і можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «оформити замовлення».

 

5.     ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. На кожну позицію Товару вказана ціна на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару і вимагає підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку товару.

5.2. Продавець може в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлені товари Продавець зобов'язується протягом двох робочих днів поінформувати Покупця про зміну ціни товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на покупку Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні Замовлення на покупку Товару через Менеджера.

5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження і зарахування Продавцю коштів.

5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://aurum.in.ua/ua/blog/rekomendatsii/oplata-i-kredetovanie/.

5.8. У разі відсутності на складі Продавця замовленого товару через інтернет-сайт, Продавець повинен повідомити про це Покупця протягом тридцяти днів з моменту оформлення замовлення. В такому випадку Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від укладення Договору купівлі-продажу.

5.9. Оператор сайту не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Порталу і зобов'язується докладати усіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і усунення виниклих проблем.

 

6.     ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

6.1. Продавець надає або організує Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://aurum.in.ua/ua/blog/rekomendatsii/oplata-i-kredetovanie/.

6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує Продавцю при оформленні або підтвердженні Замовлення на покупку Товару.

6.3. Доставка Товару здійснюється по всій території України, за винятком тимчасово окупованій території і території проведення де проходять бойові дії.

6.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки і становить:

6.4.1.     протягом п'яти робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення Покупця, у випадках наявності Товару у Продавця;

6.4.2.     від чотирнадцяти робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення на покупку Товару у випадках відсутності Товару у Продавця або виробника і / або необхідності виготовлення замовленого Товару;

6.4.3.     в інший узгоджений Покупцем і Продавцем термін.

6.5. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю Товару будь-яким з передбачених способів і оплати Покупцем вартості товару.

6.6. Покупець зобов'язується перевіряти придбані ювелірні вироби за якістю і комплектністю в момент їх отримання і заявляти свої претензії в момент прийому товару. В іншому випадку інтернет-магазин «AURUM» має право не розглядати претензії щодо якості та комплектності проданого Товару, крім випадків, чітко передбачених чинним законодавством України.

 

7.     ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ ТОВАРУ

7.1. Якість Товару, який пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам і стандартам, передбаченим чинним законодавством України до даної категорії.

7.2.  Продавець надає гарантію на Товар на термін і умови, зазначені виробником товару.

7.3. Права Покупця в разі виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.

7.4. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

 

8.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Інтернет-магазин «AURUM» несе відповідальність за достовірність інформації про товар, інформація про яка розміщена на Сайті, а також за належне використання персональних даних Покупця відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.2. Продавець несе відповідальність за якість і своєчасну доставку замовленого Покупцем Товару, інформація про який розміщена на Сайті.

8.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання ЗАМОВЛЕННЯ покупця в разі надання Покупцем недостовірної інформації при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ на відповідний Товар.

8.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.5. Сторони цього договору звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

 

9.     ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін.

9.3. Публічний договір може бути розірвано Продавцем у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань по даному Публічному договору або правилах і умовах, викладених в Угоді, доступній для ознайомлення за веб-адресою: https://aurum.in.ua/

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Спори Сторін, які виникли в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У випадках, не врегульованих цим Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

10.3. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на даному сайті.

10.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних Продавця.

10.5. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».

10.6. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю через прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

10.7. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем укладається через здійснення Покупцем дій, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, незалежно від інших умов.
10.8. Покупець, вказуючи свої персональні дані, дозволяє Продавцю і його партнерам направляти інформацію, зокрема рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.

10.9. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, зокрема електронних, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.

10.10. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 23Г, офіс 300.
 

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

 

Фізична особа-підприємець Йовенко Марина Сергіївна

Поштова адреса: місто Київ, проспект Степана Бандери, 23Г

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3094518308
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань № 2010350000000028038 від 09.08.2021р.; Банківські реквізити: UA783052990000026003016709470, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК",       МФО 305299. 


Введите номер телефона и мы вам позвоним через несколько секунд.